• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Minerały z obszarów objętych konfliktem

  IMC International Metalworking Companies B.V., poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone na całym świecie ("Grupa IMC"), prowadzi działalność w zakresie produkcji, rozwoju, marketingu i sprzedaży narzędzi skrawających z węglików spiekanych i innych produktów pokrewnych.
  Z biegiem lat, wraz z rosnącą świadomością i przestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia wysokich międzynarodowych standardów dobrego zarządzania korporacyjnego. Standardy te wymagają m.in. sprawowania kontroli nad stopniem, w jakim łańcuch dostaw może wpływać na nasze społeczeństwo. Niewątpliwie, w wyniku takiego postępu, współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw stała się warunkiem wstępnym dla wielu interakcji handlowych w naszym ekosystemie.
  Właśnie w tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na odpowiednie wymagania prawne i społeczne w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem określonych minerałów, znanych jako "Conflict Minerals".

  W szczególności uznano, że przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem minerałów: kolumbitu -tantalitu (Coltan), kasytrytu, złota, wolframitu lub ich pochodnych - tantalu, cyny i wolframu, z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i "Krajów przyległych", w tym: Angoli, Burundi, Republiki Środkowoafrykańskiej, Republiki Konga, Rwandy, Sudanu, Tanzanii, Ugandy i Zambii, były narażone na ryzyko przyczynienia się do konfliktu w tych krajach.
  W związku z tym Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ("OECD"), Kongres Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") ustanowiły i promowały wysokie standardy współpracy w celu ułatwienia "bezkonfliktowego", uczciwego i zdrowego handlu międzynarodowego w całym łańcuchu dostaw.
  Jako jeden z wiodących graczy w branży metali twardych, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie minerały, które mogą być zawarte w niektórych produktach IMC, są i będą pozyskiwane "bezkonfliktowo", z należytym poszanowaniem praw człowieka i w ścisłej zgodności z tymi wysokimi międzynarodowymi standardami handlowymi.
  Aby dążyć do osiągnięcia tych istotnych standardów, zdecydowaliśmy się przyjąć OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas.


  Wdrażamy różne środki, zawierające, ale nie ograniczające się do:
  • inicjowania rozsądnych zapytań i dyskusji z naszymi bezpośrednimi dostawcami,
  • informowania bezpośrednich dostawców o naszych surowych oczekiwaniach, że podejmą oni podobne działania w stosunku do swoich dostawców w celu zapewnienia zgodności w całym łańcuchu dostaw,
  • uwzględniania wymogów dotyczących ujawniania informacji o dostawcach w umowach z dostawcami oraz w Standardowych Warunkach Zakupów Grupy,
  • publikowania niniejszej polityki i stosownych aktualizacji w Internecie pod adresem:www.imc-companies.com


  www.imc-companies.com. Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne w Państwa własnych staraniach i ocenie kwestii minerałów konfliktowych.

  Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved