X
Our website uses cookies and other technologies to ensure you get the best browsing experience.

You can change your cookie settings at any time.

Find out more on how we use cookies.
Contact Us

ISCAR SVERIGE AB

kontakta oss
Lediga Jobb

Om Oss

ISCAR SVERIGE AB


Iscar Sverige AB säljar och marknadsför Iscar hårdmetallverktyg för skärande bearbetning till svensk verkstadsindustri.

Syfte

Syftet med Iscar Sverige är att med våra produkter och våra tjänster öka våra kunders produktivitet och lönsamhet och därmed Sveriges konkurrenskraft.

SVERIGE AB Manager
Hannes Strache
Managing Director


Kungsangsvagen 17B
751 08 Uppsala
Box 845
Tel:+46 (0) 18 66 90 60
Fax:+46 (0) 18 122 920

Kvalitet & Miljö

Iscar Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Kvalitetspolicy
 • Kundernas krav och förväntningar på företagets förmåga att leverera kvalitetsverktyg för skärande bearbetning skall alltid tillfredsställas eller överträffas.
 • Tillgängligheten för katalogprodukter skall vara mycket hög med korta leveranstider.
 • Kundanpassade produkter tas fram enligt önskemål.
 • ISCAR skall ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
 • Företaget skall följa eventuella författningskrav och jobba med att ständigt utveckla kvalitén.

Miljöpolicy
 • ISCARs verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser.
 • Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologisk nedbrytbara.
 • Sparsamhet skall iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser.
 • Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

Affärsetik

IMC Compass är vårt sätt att främja och upprätthålla höga etiska och juridiska normer för uppförande. Dessa normer skall vägleda Iscar Sveriges medarbetare att göra rätt. IMC Compass i sin helhet hittar du under Uppförandekod

Rättvisa affärer
 • Skydda företagets tillgångar
 • Agera rättvist och med fair play i konkurrens och i interaktion med tredje part
 • Håll noggrann dokumentation
 • Undvik intressekonflikter och korruption helt och hållet

Bra arbetsmiljö
 • Uppträd respektfullt och professionellt mot dina kollegor
 • Nolltolerans gäller för mobbing och sexuella trakasserier

Relationer med våra kunder
 • Varken acceptera eller dela ut gåvor som ligger utanför de gränser som är tillåtna
 • Kräv inga gentjänster från kunder eller acceptera att göra en gentjänst p g a en gåva

Enhetlig global efterlevnad
 • Följ import- och exportrelaterade förbud och andra instruktioner för internationell handelskontroll
 • Följ gällande lokala lagar, FN´s resolutioner och handelssanktioner

Hitta din kontakt på Google maps

Please use buttons to OPEN/CLOSE menu
×
© ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved