X
Our website uses cookies and other technologies to ensure you get the best browsing experience.

You can change your cookie settings at any time.

Find out more on how we use cookies.
Contact Us

ISCAR Kesici TakIm Tic. ve İml. Ltd. Şti.

Bize Ulaşın

Hakkında

ISCAR Kesici TakIm Tic. ve İml. Ltd. Şti.


ISCAR Türkiye Gebze Organize Sanayi Bölgesinde konumlanmış olup Türk Sanayisine talaş kaldirma teknolojisinin en ileri yenilikleriyle hizmet vermektedir. ISCAR Türkiye, kendi bünyesinde yetiştirilmiş ve eğitilmiş profesyonel mühendis kadrosuyla, tüm ülke çapında müşterilerine kusursuz bir servis ağıyla hizmet vermektedir.

Ayrıca bu konularında uzman profesyonel kadro minimum maliyet ile maksimum üretim sağlayacak önerilerde bulunmaktadır.
ISCAR Türkiye, giderek artan özel takım gereksinimlerini karşılamak amacıyla kendi tasarım ve üretim faaliyetlerini kurulduğu günden
beri sürdürmektedir.

Özel takım tasarım ve imalat faaliyetleri Iscar Türkiye ve Iscar Ltd. (İsrail) AR&GE departmanı tarafından koordinasyon içinde bağlantılı online bilgisayar sistemleri aracılığı ile sürdürülmektedir.

Iscar Türkiye ve Iscar Ltd.’de üretilen imalata göre özel tasarlanmış takım ve uçlar Türkiye’deki müşterilerimizin özel imalat ihtiyaçlarına anında karşılık verebilmektedir.
ISCAR Türkiye ayrıca sürekli bilgi akışı anlayışı içerisinde müşterileri ve bayileri için hem Türkiye hem de Israil’e de düzenlediği uygulamalı eğitim seminerleriyle metal kaldırmadaki en son yeniliklerin ve tekniklerin aktarılmasını sağlar. En son yeniliklerin size iletilmesi üretim harcamalarınızın minimum düzeye indirilmesi için yapmanız gereken tek şey ISCAR Türkiye’ye telefon, faks yada e-mail ile ulaşmaktır.

Kişisel Verilerin Korunması
Brazil Manager
Deniz Demirtaş
General Manager


Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)
İhsan Dede Cad. No: 105
Gebze / Kocaeli / Türkiye
Tel : +90 (262) 751 04 84 (Pbx)
Fax: +90 (262) 751 04 85

Iscar Türkiye’ye nasıl ulaşırım

Kalite, Çevre ve İSG

MİSYON

Iscar Türkiye’nin amacı; sert kesici uç ve kesici takım uygulamalarında Türkiye’deki liderlik konumunu güçlendirmek ve bu hedefine karlılık, pazar payı ve müşteriye sunulan hizmetle ulaşmaktır. Iscar Türkiye, maliyet / kalite uygunluğu sağlanmış ürünlerin Avrupa'ya ve tüm Dünya'ya ihracatını gerçekleştirecektir. IMC Group’un stratejisine uygun çalışılacak ve katma değer oluşturulacaktır. Bunun için Iscar Türkiye, Daha Fazla Verimlilik (Productivity), Karlılık (Profitability) ve Performans (Performance) esas alınarak oluşturulan etkin ve verimli organizasyonu vasıtasıyla vizyonuna ulaşmak için çalışmaktadır.

VİZYON

Iscar Türkiye olarak vizyonumuz; IMC Group’un vizyonu doğrultusunda, uluslararası mükemmellik standartlarına sahip bir organizasyon ve yurt içinde sektöründe en iyisi olmaktır.
Iscar Türkiye, bu vizyonunu;
 • Mükemmel ürün kalite standartları seviyesini sağlamakla,
 • Rekabetçi fiyat seviyesini yakalamakla,
 • Müşteri hizmet seviyesini iyileştirerek,
 • Yenilikçi ürünlerle müşteri tatminini sağlayarak,
 • Devam eden, geliştirilen, iç ve dış değerlendirmelerle doğrulanan bir kalite, çevre, iş sağlığı & güvenliği yönetim sisteminin tüm organizasyon boyunca uygulanması ile gerçekleştirecektir.


KALİTE, ÇEVRE & İSG POLİTİKASI

Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli ürün ve hizmetleri sağlamak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmak; faaliyetlerimizin çevre ile dost olması hususunu araştırmak ve uygulamak; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini istisnasız korumak, genel iş prensiplerimizde belirtilen etik kural ve yönetmeliklere göre davranılmasını sağlamak, Iscar Türkiye’nin politikasıdır.
Iscar Türkiye;
 • Doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmayı,
 • Atıkları en aza indirmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Kirliliği önleme çalışmalarını verimli ve rekabetçi üretimle birlikte yürütmeyi,
 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Çalışanların / çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızda, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde ve taşeronlarımızda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve bunu sürekli kılmayı,
 • 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacağını,
 • Çalışanların fikir ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunu; kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş, birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmayacağını,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun incelemesine açık tutmayı taahhüt eder.

Iscar Türkiye, ürün kalitesi ve güvenirliliğini sürekli arttırırken buna paralel olarak maliyetleri düşürmek için çalışmalar yürütür.
Iscar Türkiye, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için bütçe güncelleştirmeleri ile belirlenen finansal / karlılık sonuçlarını ve bunları etkileyen kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performans sonuçlarını gerçekleştirmeyi hedefler.
Iscar Türkiye, bu amaçları gerçekleştirmek için çalışanlarına çağdaş organizasyon altyapısı, bina, çalışma ortamı, donanım / yazılım, destek hizmetleri ve eğitim gibi imkânları sağlar.
Proses yaklaşımının uygulanması ve kalite, çevre, iş sağlığı & güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi Iscar Türkiye Yönetimi tarafından yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için vazgeçilmez bir koşul olarak görülmektedir.
Iscar Türkiye, müşterilerine ürün / hizmet sağlarken, yasalara ve mevzuatlara, yerel ve sektörel düzenlemelere, üyesi olunan kuruluşların kurallarına uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Kendi sektöründeki teknoloji ve gelişmeleri yakından takip eder.

Deniz DEMİRTAŞ
Genel Müdür


Entegre Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri Kapsamı


ISO 9001 – 14001 – 45001 Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemleri sertifikaları üzerinde kapsam aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
 • Metal işleme takımlarının tasarımı, üretimi ve satışı,
 • Kesici uçların ithalatı ve satışı
Kalite, Çevre ve İSG yönetim sistemleri, Iscar Türkiye’ye ait organizasyona, üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlere, proseslere, ekipmanlara ve hizmetlere uygulanır. Entegre yönetim sistemi, Iscar Türkiye tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan tüm ürün ve hizmetlerin Kalite, Çevre ve İSG Politikamıza uygunluğunu sağlamak için; politikayı, organizasyonu, iletişimi, görevleri, sorumlulukları, prosesleri, prosedürleri ve özel konuları tanımlar. Kalite, Çevre ve İSG Entegre Yönetim Sistemimizde; kapsam dışında tutulacak herhangi bir standart maddesi yoktur.

Bayi Haritası

Bayilerimizin iletişim bilgilerine ulaşmak bulunduğunuz ilin üzerine tıklayınız
×
© ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved