X
Our website uses cookies and other technologies to ensure you get the best browsing experience.

You can change your cookie settings at any time.

Find out more on how we use cookies.
Contact Us

ISCAR Slovensko

Kontakt

Slovakia

ISCAR SR, s.r.o.


ISCAR Slovensko je pobočkou ISCAR LTD. Spoločnosť ISCAR Ltd.
bola založená v r. 1952 majiteľom, pánom Stefom Wertheimer-om. Patrí medzi prvých štyroch popredných svetových výrobcov nástrojov na báze vymeniteľných rezných doštičiek zo spekaných karbidov.

Bližšie informácie hľadajte v menu PROFIL FIRMY, alebo kliknite sem.
Bližšie informácie o tom, kde sa nachádzame a ako sa k nám dostanete, prípadne ako sa s nami môžete kontaktovať nájdete v menu KONTAKT, prípadne kliknite sem.

Slovakia Manager
Ing. Branislav Šefčovič
Manager
K múzeu 3
010 03 Žilina
Tel:+421 41 5074301
Fax:+421 41 5074311

Nástroje na zákazku


V prípade potreby zákaznikov, zaist’ujeme v spolupráci s vývojovým strediskom materskéj firmy v Izraeli návrhy špeciálnych nástrojov vrátane cenových ponúk na danéj operácie obrábania, ktoré nejde riešiť použitím štandardních nástrojov. Táto služba sa týka vymenitelných doštiťiek i držiakov a to bez rozdielu všetkých typových druhov nástrojov dodávaných firmou ISCAR. Dodacie lehoty špeciálnych nástrojov sa pohybujú v rozmedzí 6 - 8 týždňov po obdržaní záväznej objednávky od zákazníka.

Predajcovia

Please use buttons to OPEN/CLOSE menu
×
© ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved